Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

18.11

"Khi nào nghe Rock ngấm nhất?"

Với tôi thì là những khi cảm thấy trống rỗng như lúc này.